Garantiordning
Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Danske Malermestres garantiordning, der har til formål 
at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning. Garantiordningen udnævner da en uvildig syns - og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil 
fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.
Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Men skulle 
uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.

Hvem er dækket af garantiordningen?

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er: 

    • Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig
      eller sommerhus. 

    • Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført
      malerarbejde i egen bolig for egen regning. 

    • Boligforeninger i boligudlejnings- andelsbolig- og
      ejerlejlighedsejendomme, der får udført fællesarbejder, når foreningen
      højst omfatter 10 boliger. 

    • Erhvervsdrivende, der for egen regning får udført malerarbejde i
      erhvervslokaler, der benyttes af den erhvervsdrivende selv. 
      
I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Dækker udgifter op til 100.000 kr. 

Garantiordningen dækker egentligt malerarbejde samt arbejde, der 
naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker de 
direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Sager af større 
omfang henvises til civilretslig behandling.

Læs mere om garantiordningen her !
Ring for at aftale en tid for køb af maling eller
klik dig ind på vores webshop og få det sendt direkte hjem til døren.www.malingogtapet.dk.